Кеше бу дөньяда нинди генә биеклекләргә ирешсә дә, уңышлары башында укытучысы тора.
Укытучы – балаларны мәгърифәт дөньясына алып керүче һәм зур тормыш юлына чыгаручы.